CDF-handel

Hva er en CDF-handel? CDF er en forkortelse for Contract For Difference. Det betyr at det inngås en avtale om utveksling av verdien mellom det tidspunktet en kontrakt undertegnes til den avsluttes. Du kjøper ikke ”instrumentet”. Du eier verken dette eller verdipapiret det handler om. Men dersom markedet utvikler seg til din fordel, tjener du penger på differansen. CDF som derivatprodukt har verdi fordi den baserer seg på et underliggende instrument.

Kjøpsposisjon

Dersom du satser på at det underliggende instrumentet vil stige, gjør du en kjøpsposisjon (longposisjon). Motsatt, dersom du tror kursen vil falle, gjør du en shortposisjon. Markedsutviklingen virker ikke bare inn på tap eller fortjeneste, men også på hvor mye du kan tjene. Du finner for eksempel ut at du vil kjøpe en CDF fordi du har en følelse av at et marked vil stige. Dersom du har rett og markedet fortsetter å stige, vil fortjenesten din øke. Det motsatte gjelder igjen; tapet ditt blir større jo mer kursen faller over tid. Du kan også satse på at et bestemt marked vil synke. Jo lenger nedgangen varer, jo heldigere er du. Men skulle det blir markedsoppgang, står tapet i det samme forholdet.

Flere markeder

Du kan handle CDF i mange markeder. Det gjelder alt fra råvarer og aksjer til valutakurser og indekser. CDF-handel er i det store og det hele det samme som aksjehandel, men det er ofte gunstigere både økonomisk og praktisk. På grunn av sin karakter, kan en CDF gi deg tilgang til markeder som ellers ikke er tilgjengelige. I og med at CDF’er er såkalte gearede produkter. Dermed må du være oppmerksom på at tapet kan bli større enn det opprinnelige beløpet du gikk inn med.

To kurser

CDF-handel forutsetter to kurser. Den første er kjøpskursen (longposisjon) og den andre er salgskursen (shortposisjon). Kjøpskursen oppgis alltid først. Begrepet for differansen kalles ”spread”. Om du satser på at markedet stiger, kjøper du til den høyeste kursen (salgskurs). Om du forutsetter at markedet i stedet vil falle, er regelen at du må selge til den laveste kursen (kjøpskurs).

Hvordan beregnes gevinst eller tap?

Verdien av en kontrakt fra et instrument til et annet kan variere. Men du kan selv velge hvor mange kontrakter du inngår, eller hvor mange aksjer du ønsker å gå inn for. Du må bare innfri et minstekrav til størrelsen på ordren.

Utløpsdato på CDF

Det er vanligvis ingen stoppdato for en CDF. Men om du ønsker å lukke en posisjon, gir du bare beskjed om at ordren i stedet skal gå motsatt retning (med samme verdi). Dersom du ser at utviklingen for din del ikke er positiv, selger du det samme antallet aksjer som du først inngikk avtale om og realiserer tapet før det blir for stort. Det finnes noen unntak, men vanligvis løper en kontrakt uten utløpsdato.

Hva er fordelene med CDF?

Den viktigste forskjellen på CDF og vanlig aksjehandel er at du ikke bare deltar i stigende markeder, men også kan spekulere i fallende markeder. Du kan altså få gevinst uavhengig av hvilket marked du satser på. Noen leverandører tilbyr i tillegg Direct Market Access (DMA) noe som gjør at du kan handle direkte på børser over hele verden. Dersom du ikke ønsker å gjøre en større investering, er CDF godt egnet for kortsiktige handler. Du kan oppnå kapitalisering også på kort sikt fordi du investerer i marginer. Det store spekteret av forskjellige markeder, og fordi du ikke eier de underliggende instrumentene, betyr at du får tilgang til markeder som ellers ikke ville vært tilgjengelige. Flere leverandører tilbyd handel 24/7. Dermed kan du følge med til enhver tid tilpasset din egen rytme. Om du ønsker å stenge eller åpne posisjoner, skjer dette vanligvis enkelt og effektivt. Du får kurser direkte. Forsinkelser er minimale.

Marginalhandel og andre fordeler

Når du handler med CDF, trenger du bare å investere i en del av den fulle verdien av en posisjon. Dette kalles ”gearing”. På denne måten frigjøres kapital som du kan bruke på annen måte (marginalhandel). Selv om CDF-handel ikke er handel av fysiske instrumenter, får du full oversikt og eksponering mot de underliggende markedene.

Hva kan du handle?

Du kan handle alt fra aksjer og aksjeindekser til råvarer, valutarenter, opsjoner og sektorer. Dette foregår på ulike plattformer, alt ettersom hva det trades i. Du finner et utall slike handelsmarkeder online, og de fleste meglerhus og forretningsbanker kan også hjelpe deg i gang.